ข้อควรระวัง

[ข้อควรระวัง] ระวังการหลอกลวงและเว็บไซต์ปลอม

การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงทำให้การซื้อและขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบุคคล มีความสะดวกสบายและง่ายมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็พบปัญหาการซื้อขายในลักษณะนี้เพิ่ม
มากขึ้น
ทางบริษัทตระหนักถึงข้อกังวลเหล่านี้ จึงเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทแต๊งส์ ไอ
ไม่ยอมรับวิธีการขายใดๆ นอกเหนือจากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกและซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทแต๊งส์ ไอโดยตรง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต๊งส์ ไอตามเงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อที่ถูกต้องของบริษัท

ตัวอย่าง: ความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านการหลอกลวง / ทางเว็บไซด์ปลอม
ความเสี่ยงต่าง ๆ ถูกซ่อนอยู่ในบนระบบอินเทอร์เน็ต
ด้านล่างนี้เป็นรายงานบางส่วนที่ส่งมาจากผู้ใช้ของบริษัทแต๊งส์ ไอ

1.ผลิตภัณฑ์เลยวันหมดอายุไปแล้ว

มีรายงานพบว่า มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วให้กับผู้ใช้
ทางบริษัทแต๊งส์ ไอมีกฎระเบียบเข้มงวดเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่
ใกล้จะถึงวันหมดอายุ ไม่ให้จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้

2.ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ เนื่องจากสภาพการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม

มีรายงานพบว่า สภาพการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต๊งส์ ไอถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมในคลังสินค้าของ Liveon ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา
หากผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์จากที่อื่นนอกเหนือจากบริษัทแต๊งส์ ไอ
ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้

 
Heartful Essence Ai เก็บไว้ในสภาพที่ไม่ดี
 
HYBRID MINERAL AI เก็บไว้ในสภาพที่ไม่ดี
3.ผู้ขายไม่สามารถติดต่อได้หลังจากการซื้อ
ทางบริษัทแต๊งส์ ไอได้รับรายงาน พบว่าหลังจากขั้นตอนการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับผลิตภัณฑ์และไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ ซึ่งหมายความว่าผู้สั่งซื้อถูกหลอก ในขณะที่การสั่งซื้อกับทางบริษัทแต๊งส์ ไอจะได้รับความปลอดภัย เนื่องจากสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งบนเว็บไซต์ได้
4.ผลิตภัณฑ์ปลอม
มีรายงานจากต่างประเทศ พบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางอย่างเสมือนกับว่าทำมาจากบริษัทแต๊งส์ ไอ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับผู้ใช้นั้น เป็นของปลอมที่ไม่มีคุณภาพ

นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว…

ผู้จาหน่ายและ / หรือการปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์จริงมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกเอาข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว
เบอร์โทรศัพท์ รหัสสมาชิกและรหัสผ่าน เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรับและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล
ในเวลาที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่าการซื้อสินค้าราคาถูกอาจมีความเสี่ยง