ติดต่อเรา

บริษัทแต๊งส์ ไอ (ไทยแลนด์ ) จำกัด

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์สบี ชั้น 28
ห้องเลขที่ บี 2803 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
เบอร์มือถือ : 02-618-3281, 080-5495869
อีเมล์:info@thanksai.co.th
เวลาทำการ:10.00น.– 18.00น.

ติดต่อเรา