วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

เชื่อมต่อโลกกับ KOKOROZASHI
ระบบการขายเครือข่ายสมาชิกของ THANKS AI

เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ THANKS AI คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ที่ THANKS AI เราไม่ทำขายตรงให้กับผู้บริโภค
เราใช้ “ระบบการขายแบบเครือข่ายสมาชิก”
ซึ่งผู้คนบอกต่อผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลอื่นและขยายกลุ่มผู้ใช้ THANKS AI เป็นวงกว้าง

หลังจากที่พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับ THANKS AI KOKOROZASHI (“ปณิธาน”)
และแนวคิดที่เราใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นอย่างดี

เราสามารถมั่นใจได้ว่าผู้คนเข้าร่วมกลุ่มของเราเท่านั้น
หากคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ THANKS AI
เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมสัมมนากับเรา

กระบวนการการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่1:การอ้างอิงจากสมาชิก

สมาชิกจะอธิบายระบบให้คุณ
หากคุณมีความสนใจ กรุณาดำเนินการลงทะเบียนสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์หรือบนกระดาษ วิธีใดก็ได้ที่สะดวกสำหรับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะทำการซื้อครั้งแรกในเวลาเดียวกัน ดังนั้นกรุณาเลือกผลิตภัณฑ์คุณต้องการ

– การลงทะเบียนออนไลน์

สามารถลงทะเบียนโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้า“ การลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์” (กรุณากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมาชิกตัวจริง ,สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชี (หน้าที่มีเลขบัญชี) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นต์) ส่งมาให้บริษัทแต๊งส์ ไอ ไทยแลนด์ทางไปรษณีย์หรือนำมามอบให้กับทางพนักงานของบริษัท) – การลงทะเบียนผ่านการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมาชิก (กระดาษ)

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว
(กรุณากรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมาชิกตัวจริง ,สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชี (หน้าที่มีเลขบัญชี)
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นต์) มอบให้กับทางพนักงานของบริษัทหรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทแต๊งส์ ไอ ไทยแลนด์)

ขั้นตอนที่ 3 : :การจัดส่งผลิตภัณฑ์

หลังจากการลงทะเบียนของคุณเสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งตรงไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้

ขั้นตอนที่ 4:ผลิตภัณฑ์ส่งถึงสมาชิก

ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแต๊งส์ ไอไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณ